Lejebetingelser

Sommerhusudlejning - SKARREV

I det naturskønne Sønderjylland - direkte ved Aabenraa Fjord

 

Udlejning med et smil

LEJEBETINGELSER

 

Booking:

 1. Kontroller om sommerhuset er ledig iht. kalender.
 2. Send en mail til info@skarrev.com med ønske om hvilke uge/r I ønsker huset.
 3. I løbet af 12 timer modtages en mail med info om Bookingen.

 

 • Lejer sørger som udgangspunkt selv for rengøring. (med mindre andet er ønsket - Se under øvrige priser).
 • Der er støvsuger & gulvvasker til stede. Sengelinned, håndklæder, viskestykker mm. skal man selv medbringe. Dyner og puder er i huset.

 

Weekendleje Kr. 1095,- + forbrug (fredag til Søndag) - BEMÆRK kun gældende for HUS 67:

 • Der er mulighed for weekendleje (også i vintersæson), dog under følgende forudsætninger:
 • Altid med kort varsel (dvs. der kan ikke bestilles weekendleje flere uger i forvejen, da det blokerer for 2 ugers udlejning - pga. skiftedag lørdag)
 • Kontakt altid Sommerhusudlejning Skarrev for nærmere omkring Weekendleje.

 

Inklusiv i lejen:

 • Vandforbrug (alm. brug) (der er måler i huset til internt brug)
 • Gratis internet - STOFA (30/30 Mbit) (Download af store filer/film er ikke tilladt). WiFi koden fremgår tydeligt i huset.
 • Barnestol (barneseng hvis ønskes)

 

Øvrige priser:

 • Strøm 2,80 kr/pr. kWh (kuvert er på køkkenbordet som aflæses ved start og slut).
 • Sengelinned kan bestilles. Pris kr. 75,- pr. person
 • Slutrengøring efter ønske kr. 650,- Ønskes rengøring bedes dette oplyst ved bestilling.
 • Ødelagte/fjernede ting afregnes 1:1 eller fair afskrivningspris. Ejer kontaktes før afrejse.

 

 

LEJEBETINGELSER:

 1. Sommerhuset må max. benyttes af de antal personer som er angivet i lejekontrakten. Besøgende er selvfølgelig tilladt.
 2. Lejemålets reservation er bindende.
 3. Husdyr er ikke tilladt at hensyn til allergi og møblerne.
 4. Rygning er ikke tilladt indendørs.
 5. Udendørs fodtøj er ikke tilladt indendørs.
 6. Lejeren holdes ansvarlig for forvoldte skader på hus og inventar.
 7. Møbler tilhørende indvendigt beboelse eksempelvis sofa mm. må ikke tages udenfor.
 8. Evt. reklamationer over ferieboligen skal straks ved overtagelsen og senest inden 24 timer fra lejeperiodens start, eller konstatering af skaden, rettes til "Sommerhusudlejning Skarrev", for herigennem at søge evt. fejl rettet. Lejeren skal give "Sommerhusudlejning Skarrev" en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen. En reklamation eller mangel-indsigelse anmeldt inden 24 timer fra lejeperiodens start, vil dog altid blive betragtet som anmeldt fra lejeperiodens start. Forlader lejer ferieboligen uden at have underrettet "Sommerhusudlejning Skarrev" om fejler/mangler kan "Sommerhusudlejning Skarrev" ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt. Lejeren skal fra sin side sørge for at fejlene holdes begrænset.
 9. Vandforbrug er til alm. brug og ikke til opfyldning af store vandbassin'er eller vedvarende vandløb. Der er forbrugsmåler til internt brug ved el-tavlen
 10. HUS 67 - Robotplæneklipper med GPS modul er tilknyttet sommerhuset som sørger for en pæn græsplæne. STOP knappen må kun aktiveres i nødstilfælde, og der vil ved aktivering blive sendt en besked til ejeren som kun manuelt kan starte maskinen igen. Strømforbrug som er meget minimal (7 kwh pr måned) er der taget højde for i lejeprisen. Der må ikke lægge genstande på græsplænen under 10x10 cm når den kører. Lej mm på græsplænen er selvfølgeligt tilladt i det omfang maskinen ikke generes. Sommerhus Skarrev hæfter ikke for ødelagte genstande.

 

AFBESTILLING:

 1. Annulleres bookingen, forfalder alle indtil da betalte beløb til udlejeren. (kan lejer skaffe en anden lejer accepteres dette). Der beregnes adm. gebyr på kr. 200,-

 

BETALINGSBETINGELSER:

 1. Forudbetalingen erlægges på den af "Sommerhusudlejning Skarrev" angivne forfaldsdato. Samtidig hermed erklærer lejeren at have gjort sig bekendt med og er indforstået med lejebetingelserne, som er en integreret del af lejeaftalen. Restlejen betales på den af "Sommerhusudlejning Skarrev" angivne forfaldsdato. Lejebeløbet erlægges i 2 rater (forudbetaling og restleje).
 2. Første rate - 25 % af det samlede lejebeløb skal indbetales, således at det er "Sommerhus Skarrev" i hænde senest 8 dage efter, at fakturaen er udstedt.
 3. Anden rate - resten af lejebeløbet (75 %), depositum (kr. 1.000,-) samt evt. ekstra bestillinger - skal være "Sommerhusudlejning Skarrev" i hænde senest 6 uger før lejemålets påbegyndelse
 4. Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt han på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret han ifølge lejekontrakten har.
 5. Ved "Last Minute" Booking (Under 6 uger fra lejemålet påbegyndelse) skal hele beløbet betales på én gang.
 6. Udlejer bekræfter via mail at betalingerne er modtaget.
 7. Indbetalt depositum tilbagebetales senest 1 uge efter sidste lejedag. (evt. fradrag iht. ovenstående modregnes) Dækker depositum ikke for det ødelagte opkræves særskilt regning.

EKSEMPEL PÅ LEJEKONTRAKT & FAKTURA

Copyright ©

Sommerhusudlejning Skarrev v/John Mols - DK - 6200 Aabenraa. TLF: +45 27284669 - Skarrev.com - Mail: info@skarrev.com

 

Danmark: facebook.com/SommerhusSkarrev - Deutschland: facebook.com/FerienhausSkarrev